Znaleziono 9 artykułów

Katarzyna Tłuczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza socjologiczna trendów i dynamiki zjawiska samobójstw w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii w latach 1999-2009 Katarzyna Tłuczek s. 79-89
Kontrowersje i sprzeczności wokół współczesnej kultury w ujęciu Zbyszko Melosika Katarzyna Tłuczek s. 97-105
"Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny", Andrzej Zwoliński, Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Tłuczek Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Ruch, taniec, symbolika ciała jako formy transgresji konstruktywnej "ku sobie" Katarzyna Tłuczek s. 105-113
"Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka", t. I, red. Zuzanna Pędzich : [recenzja] Katarzyna Tłuczek Zuzanna Pędzich (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"44 listy ze świata płynnej nowoczesności", Zygmunt Bauman, Kraków 2011 : [recenzja] Katarzyna Tłuczek s. 147-151
Gdzie się kończy sztuka? - rozważania nad etycznym i estetycznym wymiarem sztuki współczesnej Katarzyna Tłuczek s. 149-158
"Bauman o popkulturze. Wypisy", red. Wiesław Godzic, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Godzic Katarzyna Tłuczek s. 163-167
“Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości", Ken Wilber, Poznań 1996 : [recenzja] Katarzyna Tłuczek Ken Wilber (aut. dzieła rec.) s. 181-186