Znaleziono 1 artykuł

Наталия Tупикова

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Нормативно-стилистическая и функциональная характеристика лексики в одической поэзии XVIII века Наталия Tупикова Анна Лукащук s. 197-204