Znaleziono 9 artykułów

Jan Tajchman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja ruin historycznych : uwagi o metodzie Jan Tajchman s. 27-46
Ochrona zabytków architektury w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych Jan Tajchman s. 36-44
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury Jan Tajchman s. 79-106
Ryszard Ganowicz, "Historyczne więźby dachowe polskich kościołów", z częścią Piotra Rappa "Historyczny rozwój ciesielskich konstrukcji dachowych w polskich kościołach", Poznań 2000 : [recenzja] Jan Tajchman Ryszard Ganowicz (aut. dzieła rec.) Piotr Rapp (aut. dzieła rec.) s. 113-118
Konserwacja zabytków architektury - uwagi o metodzie Jan Tajchman s. 150-159
Badania i prace projektowe w zabytkach architektury w świetle ogólnej problematyki ochrony i konserwacji zabytków Jan Tajchman s. 157-163
Kamienica "Pod Gwiazdą" w Toruniu i jej problematyka konserwatorska Jan Tajchman s. 189-250
Ze studiów nad więźbami storczykowymi Torunia Jan Tajchman s. 191-206
Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski : systematyka i problematyka konserwatorska Jan Tajchman s. 269-277