Znaleziono 1 artykuł

Oyungerel Tangad

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kategorie tradycyjnej moralności w życiu społecznym współczesnych Mongołów Oyungerel Tangad s. 111-125