Znaleziono 1 artykuł

Konrad Wiktor Tatarowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dlaczego >>klasycy<<? Próba interpretacji poezji Z. Herberta", Konrad Wiktor Tatarowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Konrad Wiktor Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 225