Znaleziono 1 artykuł

Wiesław P. Tekely

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skarbowość na ziemiach polskich w dobie zaborów - stan badań Wiesław P. Tekely s. 60-78