Znaleziono 3 artykuły

J. David Thomas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Some recently published Leases of Land J. David Thomas s. 129-134
"The office of Exactor in Egypt", J. D. Τhоmas, "Chronique d'Egypte", t. 34, no 67, 1959 : [recenzja] Cezary Kunderewicz J. David Thomas (aut. dzieła rec.) s. 204
A document relating to the estate of Claudia Isidora reconsidered (BGU XI 2126) J. David Thomas s. 239-244