Znaleziono 1 artykuł

Ona Tijuneliene

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Meilė Lukšienė – inicjatorka pookupacyjnej reformy oświatowej na Litwie i twórca jej koncepcji Marija Barkauskaite Ona Tijuneliene s. 215-226