Znaleziono 2 artykuły

Jewgienij M. Tiszczenko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjazdy medyczne w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej Jewgienij M. Tiszczenko s. 109-116
Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914) Jewgienij M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 127-137