Znaleziono 1 artykuł

Joanna Tokarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
spółautorstwo publikacji w wybranych polskich czasopismach z zakresu informatologii Kontynuacja badań za lata 2010–2015 Joanna Tokarczyk s. 81-93