Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Tomaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobre obyczaje w działalności gospodarczej Andrzej Tomaszek s. 5-11
Monopole i konkurencja : z adwokatem Markiem Tadeusiakiem, dyrektorem generalnym w Urzędzie Antymonopolowym w Warszawie rozmawia Andrzej Tomaszek Marek Tadeusiak Andrzej Tomaszek s. 6-11
Reklama i kryptoreklama a działalność adwokacka Andrzej Tomaszek s. 10-13
Czy kres niedozwolonych praktyk? Nowa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Andrzej Tomaszek s. 10-17
Aspekty prawne reklamy radiowej i telewizyjnej Andrzej Tomaszek s. 11-16
Stanisław Orzechowski contra procuratores : przyczynek do dziejów XVI-wiecznej palestry polskiej Andrzej Tomaszek s. 28-36
Nieuczciwa reklama : uregulowania w nowej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Andrzej Tomaszek s. 36-43
Aby rozwijała się konkurencja : z adwokatem Markiem Tadeusiakiem, dyrektorem generalnym w Urzędzie Antymonopolowym w Warszawie, rozmawia Andrzej Tomaszek Marek Tadeusiak Andrzej Tomaszek s. 48-54
Adwokatura niemiecka w 1992 roku Martin Fritzowsky Andrzej Tomaszek s. 59-64
Elita czy zaścianek, czyli kilka refleksji pozjazdowych Andrzej Tomaszek s. 69-73
Życie codzienne XVIII-wiecznej palestry trybunalskiej Andrzej Tomaszek s. 69-75
Konkurować uczciwie : kilka uwag "de lege ferenda" o konkurencji w zakresie usług prawnych Andrzej Tomaszek s. 73-76
Aplikacja w palestrze staropolskiej Andrzej Tomaszek s. 79-94
Doroczne spotkanie International League of Competition Law - LIDC w Wenecji (30 września-3 października 1999 r.) Andrzej Tomaszek s. 98-99
Widziane z Warszawy Andrzej Tomaszek s. 109-113
Świat prawników według Johna Grishama Andrzej Tomaszek s. 119-122
Czy to koniec adwokatury? Andrzej Tomaszek s. 131-138
List otwarty do delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury Andrzej Tomaszek s. 207-209
Pogłoski o wojnie Andrzej Tomaszek s. 224-227
Jubileusz prof. dr. hab. adw. Janusza Szwaji Andrzej Tomaszek s. 231-232
Kilka rad na kryzys Andrzej Tomaszek s. 234-237
Do piór! Andrzej Tomaszek s. 247-250
Pożytki z nudnej podróży Andrzej Tomaszek s. 252-256