Znaleziono 6 artykułów

Roman Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet w systemie edukacji oraz przestrzeni społeczno-kulturowej Roman Tomaszewski s. 17-27
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku Roman Tomaszewski s. 25-55
O bibliografii pszczelarstwa polskiego Roman Tomaszewski s. 29-53, 7-8
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego Roman Tomaszewski s. 65-101
Wacław Tokarz – Janusz Jędrzejewicz – Marian Kukiel (między oświatą a polityką) Roman Tomaszewski s. 106-115
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016 Roman Tomaszewski s. 155-180