Znaleziono 5 artykułów

Jan Trąbka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzystencjalizacja przyżyć (selfu) = Existentialization of Experiences Jan Trąbka s. 75-97
Nowa świadomość Jan Trąbka s. 99-106
"Gnoza to znaczy wiedza", Jan Trąbka, Kraków 1998 : [recenzja] Danuta Ługowska Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Między nauką a wiedzą Honorata Korpikiewicz Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 261-263
„Cyber-co”, czyli kilka uwag krytycznych do książki Jana Trąbki "Cyber-kultura" Jarosław Strzelecki Jan Trąbka (aut. dzieła rec.) s. 289-299