Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz M. Trajdos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Augustianie w Brześciu Litewskim pod panowaniem rosyjskim Tadeusz M. Trajdos s. 13-25
Relacja Stanisława Łohynowicza o pobycie w sowieckich obozach koncentracyjnych dla polskich jeńców wojskowych w latach 1939-1941 Tadeusz M. Trajdos s. 155-158
Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach (XV–połowa XVII w.) Tadeusz M. Trajdos s. 253-286
O losach archiwaliów z klasztorów dominikańskich w Kamieńcu Podolskim i Smotryczu oraz o kilku wybranych archiwaliach, szczególnie "Księdze Arcy-Bractwa Różańca Świętego" Tadeusz M. Trajdos s. 271
Kapituła katedry przemyskiej i kuria biskupia w czasach Władysława Jagiełły Tadeusz M. Trajdos s. 383-415, 593
Parafie diecezji kamienieckiej w średniowieczu Tadeusz M. Trajdos s. 419-426, 504
Wikariusze katedry kamienieckiej Tadeusz M. Trajdos s. 435-443
Karmelici we Lwowie w XV wieku Tadeusz M. Trajdos s. 497-513, 691
Kościół łaciński na ziemiach ruskich Korony i Litwy w początkach panowania Jagiellonów : (w związku z książką Tadeusza M. Trajdosa, "Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434)", t. I, Wrocław 1983) Ireneusz Wysokiński Tadeusz M. Trajdos (aut. dzieła rec.) s. 547-561