Znaleziono 3 artykuły

Joanna Trzaskalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji na temat "Problemy edukacji lingwistycznej" Joanna Trzaskalik s. 86-90
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej na temat „Wczesna diagnoza logopedyczna w ujęciu interdyscyplinarnym” Sonia Kędziora Joanna Trzaskalik s. 299-303
Multimedialny formularz diagnostyczny seplenienia bocznego : sygmatyzmu lateralnego Michał Kręcichwost Zuzanna Miodońska Joanna Trzaskalik s. 310-315