Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Tucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru : percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca Marta J. Jóźwik Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 183-197
Zastosowanie Internet Technology jako narzędzia promocji na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego Andrzej Tucki s. 269-277
Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w województwie lubelskim Renata Krukowska Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 395-407
Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej Renata Krukowska Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 495-508
Znaczenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w rozwoju ruchu turystyki kulturowej Mazowsza Renata Krukowska Agnieszka Kula Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 619-631