Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Turoń-Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys kultury europejskiej w ujęciu Leszka Kołakowskiego Agnieszka Turoń-Kowalska s. 153-175
"Sic et non...", czyli problem "bałwochwalstwa polityki" w myśli Leszka Kołakowskiego Agnieszka Turoń-Kowalska s. 311-334
Sceptyczna postawa Leszka Kołakowskiego wobec filozofii chrześcijańskiej Agnieszka Turoń-Kowalska s. 337-366