Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Tworak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoks znawcy (The Knower Paradox) Zbigniew Tworak s. 29-47
Samoodniesienie a zagadnienie powstawania antynomii Zbigniew Tworak s. 43-58
O pojęciu prawdy w intuicjonizmie matematycznym Zbigniew Tworak s. 49-76
Logika wobec myślenia Zbigniew Tworak s. 73-91
Fallibilizm a logika Zbigniew Tworak s. 109-125