Znaleziono 4 artykuły

Jan Tylka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowościowe uwarunkowania występowania sytuacji konfliktowych u młodych małżeństw Jan Tylka Małgorzata Urbańska s. 17-33
Temperamentalne korelaty nasilenia objawów depresji u kobiet Kamila Szyntar Jan Tylka s. 139-147
Uwagi do wypowiedzi Włodzisława Zeidlera na temat mojego artykułu "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej" Jan Tylka s. 289-290
Kilka refleksji "O początkach i rozwoju psychologii klinicznej" Jan Tylka s. 363-373