Znaleziono 16 artykułów

Lubomira Tyszler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terra sigillata na ziemiach Polski. Cz. 1 : katalog i tablice Lubomira Tyszler s. 7-218
Terra sigillata na ziemiach Polski. Cz. 1 : tekst Lubomira Tyszler s. 7-178
Różyce Stara Wieś, gm. Kocierzew, woj. skierniewickie, St. 3, AZP: 57-57/4 Jerzy Kmieciński Lubomira Tyszler s. 44
Bednary, gm. Nieborów, woj. skierniewickie, st. 6 Beata Górska-Grabarczyk Jerzy Kmieciński Lubomira Tyszler s. 49
Różyce Stara Wieś, gm. Kocierzew, woj. skierniewickie, St. 3, AZP 57-57/4 G. Borkowska G. Mazur Lubomira Tyszler s. 51
Kompina, st. 12, gm. Nieborów, woj. skierniewickie Lubomira Tyszler s. 55
Wyniki prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mroczkowie Ślepym, st. 1, woj. Piotrków Trybunalski. Cz. 2 Lubomira Tyszler s. 75-83
Kompina, gm. Nieborów, woj. skierniewickie, st. 6 Lubomira Tyszler s. 76
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z prac archeologicznych prowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Mroczkowie Ślepym, stanowisko 1, gm. Opoczno, woj. Piotrków Trybunalski Lubomira Tyszler s. 107-121
Bobrowniki, gm. Nieborów, woj. skierniewickie. Stanowisko 1 Beata Górska-Grabarczyk Lubomira Tyszler s. 110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Skierniewice, St. 8, AZP 62-58 Anna Marciniak Lubomira Tyszler s. 119
Zagadnienia znalezisk prowincjonalnorzymskiej terra sigillata w nadwarciańskiej strefie osadniczej Lubomira Tyszler s. 141-155
Gąbinek, st. 1 (GAZ 35), gm. Lubanie, woj. włocławskie, AZP 45-47/58 Lubomira Tyszler s. 156-157
Mroczków Ślepy, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Jerzy Kmieciński Lubomira Tyszler s. 169-170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mroczków Ślepy, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Jerzy Kmieciński Lubomira Tyszler s. 190
Łowicz, woj. skierniewickie. Rynek Kościuszki, kolegiata. Stanowisko 11 Jerzy Kmieciński Lubomira Tyszler Leszek Wojda s. 199-200