Znaleziono 6 artykułów

Henryk Ułaszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze "skwierne miaso" Henryk Ułaszyn s. 93-98
Suhak - sumak : (ustęp z większej całości) Henryk Ułaszyn s. 267-273
"Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis...", Wladislaus Wisłocki, Cracoviae 1900 : [recenzja] Henryk Ułaszyn Władysław Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 279-285
Wpływy "Słowa o pułku Igora" w poezji polskiej : notatka tymczasowa Henryk Ułaszyn s. 469-472
"Pierwsze ślady zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej XIX. wieku (1800-1818)", Władysław Dropiowski, Rzeszów 1900 : [recenzja] Henryk Ułaszyn Władysław Dropiowski (aut. dzieła rec.) s. 484-486
Program języka polskiego w szkole i przygotowanie nauczyciela Henryk Ułaszyn s. 622-626