Znaleziono 1 artykuł

Marzanna Uździcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leksyka terminologiczna w „Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku Marzanna Uździcka s. 94-105