Znaleziono 3 artykuły

Janusz Uchmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ stopnia izolacji kęp olsowych na aktywność i różnorodność epigeicznych bezkręgowców Paweł Boniecki Izabella Olejniczak Janusz Uchmański s. 37-46
Zmienność osobnicza a dynamika metapopulacji : model osobniczy Janusz Uchmański s. 47-84
Algorytmiczność biologii Janusz Uchmański s. 99-120