Znaleziono 1 artykuł

A. Uciecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia monastycyzmu orientalnego: w 70 rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863-1941", red. A. Uciecha, Katowice 2014 : [recenzja] Arkadiusz Nocoń A. Uciecha (aut. dzieła rec.) s. 257-261