Znaleziono 5 artykułów

Dirk Uffelmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył” : literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych Dirk Uffelmann s. 19-33
Teleologia i antyprzyczynowość w "Dziadach" Mickiewicza Dirk Uffelmann s. 129-144
„Litwo! Wschodzie mój!" Dirk Uffelmann s. 165-188
Czy polski migrant potrafi przemówić? Londyn w brytyjskim i polskim filmie, literaturze i muzyce Joanna Rostek Dirk Uffelmann s. 213-238
Autoidentyfi kacja ze Wschodem w narracjach polskich migrantów Dirk Uffelmann s. 253-277