Znaleziono 5 artykułów

Beata Ujda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne aspekty polskiej transformacji Beata Ujda s. 5-18
Społeczne koszty transformacji systemowej w Polsce Beata Ujda s. 29-44
"Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji", Grzegorz W. Kołodko, Warszawa 1999 : [recenzja] Beata Ujda Grzegorz W. Kołodko (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych", red. J. Neneman, Warszawa 2000 : [recenzja] Beata Ujda Jarosław Neneman (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Przedsiębiorstwa w procesie transformacji", red. J. Mujżel, Warszawa 1997 : [recenzja] Beata Ujda Jan Mujżel (aut. dzieła rec.) s. 169-173