Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Ujma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku Magdalena Ujma s. 77-95
Sprawozdanie z kwerendy we Lwowie w dniach 7–29 VI 2013 r. Magdalena Ujma s. 570-590
Sprawozdanie z kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w dniach 20–28 IX 2013 r. Magdalena Ujma s. 591-595