Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Ukleja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruch pielgrzymkowy szansą duszpasterską w dziele ewangelizacji w III tysiącleciu Ryszard Ukleja s. 109-120