Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Ulanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Krzysztof Ulanowski s. 9
Introduction Krzysztof Ulanowski s. 9
The influence of creation and pursuit of immortality on human status in Mesopotamia Krzysztof Ulanowski s. 13-30
Mesopotamian Divination : Some Historical, Religious and Anthropological Remarks Krzysztof Ulanowski s. 13-28
Religia jako ideologia : Nietzschego ocena monoteizmu Krzysztof Ulanowski s. 98-117
Conference report : "The religious aspects of war" Krzysztof Ulanowski s. 164-165
The Iranian heritage : Conference report : "Colloquia Baltica Iranica", Rzucewo, 16-17 października 2014 Krzysztof Ulanowski s. 165-166
Człowiek w Nietzscheańskiej wizji mitologii i religii greckiej Krzysztof Ulanowski s. 169-187
Wojna w Biblii i na starożytnym Bliskim Wschodzie Krzysztof Ulanowski F. Ritchel Ames (aut. dzieła rec.) B.E. Kelle (aut. dzieła rec.) J.L. Wright (aut. dzieła rec.) s. 173-177