Znaleziono 4 artykuły

Hanna K. Ulatowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narracja w doświadczeniu ludzkim Hanna K. Ulatowska Grzegorz Grochowski (tłum.) Anna Kinecka (tłum.) Bogusław Zakrzewski (tłum.) s. 75-91
Dyskurs narracyjny w afazji : (na materiale bajek Ezopa) : wybrane zagadnienia Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 123-143
Z badań nad przysłowiami : wstęp do neuroparemiologii Jan Kordys Danuta Kądzielawa Maria Sadowska Hanna K. Ulatowska s. 135-162
Kilka uwag o znaczeniu badań nad afazją dla teorii narracji Gloria Streit Olness Hanna K. Ulatowska Grzegorz Grochowski (tłum.) Anna Kinecka (tłum.) Jan Kordys (tłum.) Bogusław Zakrzewski (tłum.) s. 183-189