Znaleziono 1 artykuł

Thomas S. Ulen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa Thomas S. Ulen s. 5-25