Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Ulfik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza dokumentów strategicznych w kontekście wdrażania "Krajowej polityki miejskiej" Agnieszka Ulfik s. 139-149
    Zacytuj
  • Udostępnij
Innowacyjny system monitorowania kosztów eksploatacyjnych w zasobach lokalowych i zarządzanie nimi Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 307-314
Kształtowanie popytu na regionalnym rynku turystycznym w kontekście turystyki specjalistycznej Jarosław Marszałek Agnieszka Ulfik s. 537-548
Wpływ polityki Unii Europejskiej na konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w gospodarowaniu odpadami Stefan Nowak Agnieszka Ulfik s. 643-650