Znaleziono 18 artykułów

Wacław Umiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru biblioteki misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008 Wacław Umiński s. 22-27
Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu - przeszłość i teraźniejszość Wacław Umiński s. 35-49
Protokół Nr 4 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 22.05.2002 Wacław Umiński s. 35-37
Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie Wacław Umiński s. 48-56
Na ratunek książce : cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie Wacław Umiński s. 57-65
Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009 Wacław Umiński s. 92-95
Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939 Wacław Umiński s. 96-140
Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy : konserwacja zapobiegawcza i pełna zbiorów Wacław Umiński s. 100-105
Nieznane woluminy z Biblioteki Zygmunta Augusta w Księgozbiorze Misjonarskim Wacław Umiński s. 130-135
Protokół z XIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w roku 2008 Wacław Umiński s. 181-183
Protokół z obrad Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w Krakowie 2-3 stycznia 2009 r. Wacław Umiński s. 184
Protokół z obrad Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w Warszawie 28 maja 2009 r. Wacław Umiński s. 185
Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Kraków, 12-14 września 2011 r. Wacław Umiński s. 221-222
Protokół z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice, 6.09.2007 Wacław Umiński s. 224
Protokół z obrad XIII Walnego Zgromadzenia Bibliotek Kościelnych FIDES : cz. II : Katowice, 4-6.09.2007 Wacław Umiński s. 230-231
Sprawozdanie z obrad XVIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Opole, 18-19 września 2012 roku Wacław Umiński s. 237-238
Sprawozdanie z pracy Zarządu i Przewodniczącego Federacji FIDES za okres 19 września 2012 - 2 września 2013 roku Wacław Umiński s. 267-270
Protokół z obrad XIX Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Wrocław, 2-4 września 2013 roku Wacław Umiński s. 267-270