Znaleziono 3 artykuły

Marcin Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalny wymiar bezpieczeństwa na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej w kontekście przynależności do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej Karol Dołęga Marcin Urbański s. 66-93
Dylematy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Litwy, Łotwy i Estonii w latach 2010-2015 Marcin Urbański s. 110-126
Geopolityczna riposta Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej Marcin Urbański s. 125-138