Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartościowanie techniki a perspektywy racjonalizacji procesów edukacyjnych : szkic do koncepcji integracji filozofii techniki i nauk o wychowaniu Ryszard Urbański s. 21-49