Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odmiany lokalne języka jako przejaw identyfikowania się z kulturą regionu : (po lekturze książki Aldony Skudrzyk i Krystyny Urban "Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych") Krzysztof Waśkowski Aldona Skudrzyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Urban (aut. dzieła rec.) s. 187-191