Znaleziono 9 artykułów

Renata Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie wychowania zycznego w polskim systemie penitencjarnym w dwudziestoleciu międzywojennym Renata Urban s. 11-27
Amazonki – geneza i rozwój jazdy konnej kobiet w Polsce (do 1939 r.) Renata Urban s. 13-30
Działalność Henryka Leliwy-Roycewicza w zakresie wojskowości, sportu i organizacji jeździectwa w Polsce Renata Urban s. 27-48
Recreational and Sports Activity of Prison System Employees in Poland in the Interwar Period Renata Urban s. 51-68
Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w okresie międzywojennym Renata Urban s. 89-99
Judaica w Muzeum w Pińczowie Renata Urban s. 161-173
"Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016", Maciej Łuczak, Konin 2016 : [recenzja] Renata Urban Maciej Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Kultura fizyczna w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej", Leonard Nowak, Przemysław Pieczyński, Renata Urban, Gorzów Wielkopolski 2012 : [recenzja] Artur Kita Leonard Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Pieczyński (aut. dzieła rec.) Renata Urban (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989", Renata Urban, Gorzów Wielkopolski 2013 : [recenzja] Daniel Bakota Renata Urban (aut. dzieła rec.) s. 245-246