Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Uryszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 55-57
Term structure of public debt and refinancing risk in the eEconomic and Monetary Union Tomasz Uryszek s. 66-77
Saldo pierwotne sektora finansów publicznych w Polsce Tomasz Uryszek s. 87-88
Kondycja finansów publicznych w Polsce Tomasz Uryszek s. 88-90
Zadłużenie publiczne w 2014 roku Tomasz Uryszek s. 95-97
Konkurencja podatkowa jako czynnik lokalizacyjny polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Agnieszka Kłysik-Uryszek Tomasz Uryszek s. 101-115
Ryzyko stopy procentowej długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 105-108
Ryzyko walutowe długu Skarbu Państwa w Polsce Tomasz Uryszek s. 151-154
Public Debt under Financial Crisis in the New EU Member States Tomasz Uryszek s. 153-162
    Zacytuj
  • Udostępnij
Long-Term Borrowing and Intergenerational Redistribution of Public Debt. The Case of Central and Eastern EU Member States Tomasz Uryszek s. 197-210
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dochody transferowe jednostek samorządu terytorialnego a ich samodzielność wydatkowa Tomasz Uryszek s. 281-294
Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego: przykład wybranych krajów Europy Tomasz Uryszek s. 337-347