Znaleziono 5 artykułów

Dorota Urzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socjaliści Ruchu Mas Pracujących Wolność Równość, Niepodległość (WRN) w wyzwolonej Polsce Dorota Urzyńska s. 75-90
Socjaliści polscy we Francji w 1939-1940 r. Dorota Urzyńska s. 77-88
PPS na obczyźnie wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej Dorota Urzyńska s. 123-136
Koncepcja powojennej organizacji Europy w założeniach polskich socjalistów we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943 Dorota Urzyńska s. 139-149
"Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945", Dorota Urzyńska, Poznań 2000 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Dorota Urzyńska (aut. dzieła rec.) s. 202-205