Znaleziono 2 artykuły

Piotr Uziębło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany systemu wyborczego a wyniki wyborów do organu stanowiącego gmin na przykładzie województwa pomorskiego Piotr Uziębło s. 113-130
Demokratyczne państwo prawa jako filar funkcjonowania współczesnych państw Piotr Uziębło s. 231-241