Znaleziono 4 artykuły

Vratislav Vaníček

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoxy marxistické medievistiky z pohledu současnosti : koncept státotvorné družiny raného středověku v české a německé historiografii Vratislav Vaníček s. 13-42
Sacrum dynastie Přemyslovců na počátku středověku (od Přemysla Oráče k svatému Václavu) Vratislav Vaníček s. 30-63
Pobyty a emigrace české elity v Polsku v 10. – 12. Století a jejich širší interpretační souvislosti (965–1125) Vratislav Vaníček s. 116-151
Záviš z Falkenštejna a česká šlechta Vratislav Vaníček s. 185-201