Znaleziono 9 artykułów

Adam Vetulani

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy zarys historii ustroju Polski w średniowieczu : Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945 Adam Vetulani s. 36-61
Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana Adam Vetulani s. 70-93
"Kirchengeschichte Polens", Karl Völker, Berlin und Leipzig 1930 : [recenzja] Adam Vetulani Karl Völker (aut. dzieła rec.) s. 131-137
Rokowania krakowskie z r. 1454 i zjednoczenie ziem pruskich z Polską Adam Vetulani s. 188-236, 538-539
Gniźnieński rękopis formularza Marino de Ebulo Adam Vetulani s. 211-222
Dalszy rękopis Dekretu Gracjana w polskich zbiorach bibliotecznych Adam Vetulani s. 267-275
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Adam Vetulani s. 273-275
Die Einführung der Offiziale in Polen : ein Beitrag zur Verbeitungsgeschichte des bischöflichen Offizialats im Mittelalter Adam Vetulani s. 277-322
Projet d'un catalogue des manuscrits juridiques du moyen-âge conservés dans des Bibliothèques Polonaises Adam Vetulani s. 436-451