Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inteligencja emocjonalna jako podstawowy czynnik rozwoju intelektualnego dziecka Katarzyna Wójcik s. 18-21
Die deutschen Sprachinseln im Cholmer und Lubliner Land um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Katarzyna Wójcik s. 42-52
Polityka władz lokalnych wobec mniejszości niemieckiej w województwie lubelskim w latach 1918-1939 Katarzyna Wójcik s. 53-69
La société québécoise et les Autochtones : La parole inuite dans le film de Benoît Pilon, Ce qu’il faut pour vivre (2010) Katarzyna Wójcik s. 147-163
Ochrona mniejszości narodowych w świetle dwustronnych traktatów zawartych przez Polskę Katarzyna Wójcik s. 217-235