Znaleziono 13 artykułów

Mirosław Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Mirosław Wójcik s. 9
Tytus i Elżbieta : biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym Mirosław Wójcik s. 24-44
Refleksje nad kulturą i oświatą rodzin na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX stulecia Mirosław Wójcik s. 25-35
Antypedagogika w świetle niemieckiego manifestu dziecięcego Mirosław Wójcik s. 46-50
Emil Zegadłowicz, „Skróty kronikarskie” : artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia-11 października 1939 r. Mirosław Wójcik s. 55-80
"Nie ma Ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka" : problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza Mirosław Wójcik s. 59-83
Skandale pani Krysi Mirosław Wójcik s. 93-94
"Drzwi ozwierać ślebodzie" : sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona Mirosław Wójcik s. 95-97
Zegadłowicz mało znany Michał Siwiec-Cielebon Mirosław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Bernard Krawczyk – Honorowy Obywatel Miasta Mysłowice, Przyjaciel Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Mirosław Wójcik s. 171-176
"Księga Gości i Zdarzeń" : "miscelaneiczne pêle-mêle" Emila Zegadłowicza Mirosław Wójcik s. 214-234
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pan na Gorzeniu : życie i twórczość Emila Zegadłowicza", Mirosław Wójcik, Kielce 2005 : [recenzja] Katarzyna Szewczyk-Haake Mirosław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 228-236
Doktor nauk humanistycznych Józef Pająk (1948-2000) : wspomnienie pośmiertne Mirosław Wójcik s. 269-273