Znaleziono 2 artykuły

Michał Tomasz Wójciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych Michał Tomasz Wójciuk s. 115-169
Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r. Michał Tomasz Wójciuk s. 170-278