Znaleziono 8 artykułów

Ewa Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Re-praktyki sztuki performance – dokumentacja, remediacja, dystrybucja sieciowa Ewa Wójtowicz s. 61-68
Obcym okiem : podróż artystyczna jako produkcja obrazów Ewa Wójtowicz s. 79-89
Cele życiowe oraz koncepcje cech, a satysfakcja z pierwszej pracy kobiet i mężczyzn Ewa Wojtowicz s. 89-95
"Ucieczka do słońca" : problem emigracji w biografii artystycznej Ludomira Michała Rogowskiego (1881-1954) Ewa Wójtowicz s. 103-119
Re-practices in Performance Art – Documentation, Remediation and Networked Distribution Ewa Wójtowicz s. 119
The gaze of a stranger : artistic journey as image producing Ewa Wójtowicz s. 156
Obserwator rozproszonych dyskursów Ewa Wójtowicz Gezegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Turyzm – sztuka poczty w wersji 2.0 Ewa Wójtowicz s. 276-286