Znaleziono 8 artykułów

Marian Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O rzeczownikach zapożyczonych z języka angielskiego przez rosyjski język literacki w epoce radzieckiej Marian Wójtowicz s. 61-75
Substytucja samogłosek w wyrazach zapożyczonych z języka angielskiego przez język rosyjski po Rewolucji Październikowej Marian Wójtowicz s. 105-110
Polonizmy leksykalne w "Gramatyce słowiańskiej" Jana Użewicza Marian Wójtowicz s. 115-124
Kilka uwag o niektórych imionach osobowych z zabytków nowogrodzkich XI-XIV wieku Marian Wójtowicz s. 125-130
O niektórych trudnościach związanych z wyodrębnieniem części mowy : na przykładzie wyrazów tzw. kategorii stanu w języku rosyjskim Marian Wójtowicz s. 157-164
Семантическая адаптация английских заимствований в русском языке Marian Wójtowicz s. 175-184
Główne tendencje rozwojowe staroruskiej antroponimii XIV-XV w. Marian Wójtowicz s. 189-195
Współczesne nazwiska rosyjskie pochodzenia polskiego Marian Wójtowicz s. 253-260