Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Responses of the Warsaw Stock Exchange to the U.S. Macroeconomic Data Announcements Henryk Gurgul Milena Suliga Tomasz Wójtowicz s. 41-60
Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 Tomasz Wójtowicz s. 63-74
Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich Marcin Suder Jacek Wolak Tomasz Wójtowicz s. 67-75
Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej Tomasz Wójtowicz s. 103-116
Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe Tomasz Wójtowicz s. 115-125
Od doktryny wojny ludowej do doktryny wojny informacyjnej : rola nowych technologii w transformacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Tomasz Wójtowicz s. 127-145
Rola miast w strategii militarnej : prowadzenie walk w terenie zurbanizowanym na przykładzie II wojny w Zatoce Perskiej Tomasz Wójtowicz s. 131-142
Distribution of volume on the american stock market Henryk Gurgul Roland Mestel Tomasz Wójtowicz s. 143-163
The reaction of the WSE to U.S. employment news announcements Milena Suliga Tomasz Wójtowicz s. 165-176
Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie Tomasz Wójtowicz s. 685-696