Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Wąsowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego "poznańskiego" numeru "Palestry" Witold Knoppek Marian Kokociński Andrzej Woźnicki Stanisław Wąsowicz s. 5-7
Adwokatura poznańska w latach 1945-1973 Witold Knoppek Marian Kokociński Andrzej Woźnicki Stanisław Wąsowicz s. 15-21
Genetycznie zdeterminowani czy też wilcze dzieci? Stanisław Wąsowicz s. 74-82
Wywiad z Prokuratorem Wojewódzkim w Poznaniu drem Wojciechem Kłosem Wojciech Kłos Stanisław Wąsowicz s. 109-111
Wywiad z adwokatem Edwardem Korytowskim Edward Korytowski Stanisław Wąsowicz s. 115-116
Wywiad z adwokatem Tadeuszem Mierzejewskim Tadeusz Mierzejewski Stanisław Wąsowicz s. 116-117
Wywiad z adwokatem drem Marianem Podbierą Marian Podbiera Stanisław Wąsowicz s. 117-118
Wywiad z adwokatem Witoldem Trojanowskim Witold Trojanowski Stanisław Wąsowicz s. 119-121