Znaleziono 5 artykułów

Piotr Węcławik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem resentymentu w filozofii Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 71-86
Historyczny zarys problemu jedności psychofizycznej człowieka i jego ujęcie w antropologii Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 75-87
Jedność psychofizyczna a duch (osoba) w antropologii filozoficznej Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 85-99
Antropologia filozoficzna Maxa Schelera : jej geneza, przedmiot i metoda Piotr Węcławik s. 103-113
Wybrane aspekty problemu jedności człowieka w antropologii filozoficznej Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 153-168